nieuwtjes

* Nieuwsbrief

– Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september.   

Met vriendelijke groet, 
Karen van Geffen

* Roosters

Beste ouders/verzorgers, 
 
– Dit schooljaar starten we met het continurooster Ter herinnering nog even de schooltijden voor alle groepen:
Maandag:    8:15 uur – 14:15 uur 
Dinsdag:      8:15 uur – 14:15 uur 
Woensdag:  8.15 uur – 12.30 uur 
Donderdag: 8.15 uur – 14.15 uur 
Vrijdag:        8.15 uur – 12.30 uur 
De kinderen eten dus op maandag, dinsdag en donderdag hun lunch op school met een juf of meester. Wij stellen het erg op prijs als u uw kinderen een gezond tussendoortje voor de ochtendpauze en een gezonde lunch voor de middagpauze meegeeft. Als school vinden wij snoep, chocola, drinken met prik en energydrankjes hier niet bij horen.  Op maandag krijgen de groepen 3 t/m 8 gym in de Akkerschans van meester Sander, de tweede gymdag is de donderdag. De leerkracht van de groep loopt op maandag ook mee naar Akkerschans en er zal een leerkracht mee terug lopen naar school. Groep 3 is bij het gymmen als eerste aan de beurt, maar zullen aankomende maandag eerst even de klas in gaan. De rest van het jaar zal juf Manon de kinderen direct om 8.15 uur bij het hek verzamelen. Groep 8 is bij het gymmen als laatste aan de beurt en zullen vanaf de Akkerschans naar huis gaan. 

Met vriendelijke groet, 
Team OBS Houwingaham 

* Staking

Huningaweg 8
9682 PB OOSTWOLD
Postbus 65
9670 AB WINSCHOTEN

 

 

Onderwerp: Stakingsactie 5 oktober aanstaande

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat medewerkers in het basisonderwijs op 5 oktober 2017 gaan staken. SOOOG ondersteunt deze staking, samen met andere schoolbesturen in Nederland. Wij vinden ook dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in het voortgezet onderwijs en dat de werkdruk verlaagd wordt.
Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder aantrekkelijk te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan.
Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat onze meesters en juffen nu echt aan de lippen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan. Daarom ondersteunen wij als management de actie en vragen daarbij om uw begrip.
Wat betekent de dag staking?
– Als de leerkrachten van de school van uw kind(eren) besluiten te staken en het werk volledig neer te leggen, dan kan de school niet open. Daar kan het schoolbestuur niets aan doen, dit is overmacht. Het is niet toegestaan om uitzendkrachten in te huren om personeel te vervangen, dit ondermijnt het recht op staken. Als er gewoon te weinig leraren zijn om les te geven, dan is het toegestaan om de scholen dicht te houden. Scholen mogen ouders dan ook verzoeken de kinderen gedurende de staking zelf op te vangen.
– Medewerkers nemen deel aan de actie in Den Haag of komen naar school om deze dag in te vullen met schooltijd. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op.
We hopen uiteraard dat de staking het juiste doel bereikt: meer salaris en minder werkdruk voor onze leerkrachten!
Verdere informatie over de staking en de gevolgen voor u en uw kinderen hoort u zo spoedig mogelijk van de school. Mocht u vragen hebben over de staking kunt u terecht bij de schoolco├Ârdinator van de school van uw kind(eren).
We hopen op uw begrip en uw steun voor onze juffen en meesters. Zij doen elke dag weer hun uiterste best om uw kinderen goed onderwijs te kunnen bieden. Zij verdienen het!
Met vriendelijke groet,

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen,

Jan Ruiter
Namens het management team van clusterdirecteuren
Jaap Hansen
 Voorzitter van het College van Bestuur