nieuws

1. Beste ouders,

i.v.m. een tekort aan ouders die dinsdag kunnen controleren, wordt de luizencontrole van dinsdag 3 maart verschoven naar woensdag 4 maart a.s.
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind woensdag met gewassen haren zonder (oude) gel, wax of haarlak of ingewikkelde vlechten, enz. naar school komt? Oude gel, wax en haarlak lijken namelijk veel op neten.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Ellen Vermeire

 

2. Beste ouders,

Dinsdag 13 januari is er een informatieavond geweest over het plan van aanpak naar aanleiding van het inspectierapport.
Om alle ouders van de juiste informatie te voorzien is in de bijlagen een brief met de gegeven informatie. Tevens hebben wij het inspectierapport toegevoegd om u zo volledig mogelijk te informeren. Als u vragen heeft kunt u terecht bij Sjoerd Huinink en Ellen Vermeire.
- hier klikken voor de ouderbrief
- hier klikken voor het inspectierapport
Met vriendelijke groeten,

Ellen Vermeire

3. Vreedzame School:

Als bijlage bij dit bericht vindt u nieuwsbrief 3 van de Vreedzame School. Hierin staat waar de leerkrachten het komende blok met de kinderen over gaan praten. Klik hier om de bijlage te openen.
Tevens vindt er binnenkort een informatieve ouderavond plaats. Het doel hiervan is het geven van voorlichting over Vreedzame School én het betrekken van u als ouder bij dit programma. Want hoe beter u geïnformeerd bent, hoe beter u uw kind(eren) kunt ondersteunen bij het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden en attitudes.
Zodra er de datum van deze ouderavond bekend is, hoort u het van ons.
Met vriendelijke groeten,

Ellen Vermeire