nieuws

* Schoolfruit

– U heeft het al op een briefje kunnen lezen, maar nog even ter herinnering: schoolfruit is afgelopen. Dus na de vakantie nemen de kinderen weer hun eigen tussendoortje mee (een boterham, fruit of bijv. snackgroente).
We wensen iedereen een fijne, zonnige meivakantie! Tot ziens op 17 mei!

Cito

– Stilte en concentratie. Water en kauwgom. Eindtoets groep 8

Nieuwsbrief

– Hierbij de laatste Nieuwsbrief

Met vriendelijke groet,
Peter Roosendaal
Sjoerd Huinink