nieuws

* vertrek Ellen Vermeire

Recentelijk hebben Ellen Vermeire en haar man een camping gekocht in Havelte (camping Jelly’s Hoeve). Het is al langere tijd een wens van hen geweest om een kleinschalige camping over te nemen ergens in Nederland. Ellen zal deze camping vanaf 1 januari 2016 leiden. Dit houdt in dat zij vanaf 1 januari ontslag heeft genomen bij SOOOG. Zij zal dus niet meer schoolcoördinator van obs Houwingaham zijn.
Sjoerd Huinink zal vanaf dan de schoolcoördinerende taken overnemen op school en zal dan ook regelmatig aanwezig zijn op school. Hij zal tot de zomervakantie 2016 waarnemen. Op deze manier wordt de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de school voortgezet. Zodat de school, zoals nu verwacht, in juni weer in het basisarrangement van de inspectie valt. We zijn goed op weg en dat moet doorgezet worden!
Voor Ellens lesgevende taken zal vervanging komen. Momenteel weten we nog niet wie dat wordt. Binnenkort krijgt u hier bericht over.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij het graag!

 

* Leesproject

Binnenkort willen wij in de groepen 3 t/m 5 weer gaan beginnen met het thuisleesproject. Dit houdt in dat ouders thuis met hun kind boekjes gaan lezen, op dezelfde manier als op school. Deze manier is bewezen effectief om het leesniveau te verhogen. De manier van lezen (zoals wij dat op school toepassen) zullen wij aan u uitleggen tijdens een korte bijeenkomst. U kunt de datum vast noteren: 8 december om 17.00 uur, tot ongeveer 17.30 uur. Klik hier voor de volledige brief.

* Voorlichting

Het is nog lang niet zover maar we willen u nu al laten weten dat er op maandag 11 januari een voorlichtingsavond is, bij ons op school,  over het voortgezet onderwijs in onze regio. Klik hier voor de volledige tekst.

* Bibliotheekboeken

– Graag willen wij in december alle boeken checken van onze bibliotheek op school. Daarom willen wij alle boeken graag weer ingeleverd vóór vrijdag 27 november. De kinderen kunnen de boeken in hun eigen groep leggen; dus niet op tafel in de schoolbibliotheek. Alvast bedankt.

* Nieuwsbrieven

– Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 4 van de Houwingaham, samen met blokbrief 3 van de Vreedzame School, informatie over het nationale Schoolontbijt en de thuisplacemat van NieuwsBegrip.
Lees de nieuwsbrieven goed, want er staat belangrijke informatie in!

 

 

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Huinink
Ellen Vermeire

[ni-breadcrumbs]