nieuws

De foto’s van de paasactiviteiten staan op de site!

Beste ouders,

Juf Lauren
vanaf de zomervakantie staat Lauren Jut op maandag voor de groepen 3 en 4. Dit was ter vervanging van het ouderschapsverlof van Annet Sebens.
Maandag 13 april zal juf Lauren voor het laatst voor de groep staan, daarna komt juf Annet. Juf Lauren zullen we  zeker nog regelmatig bij ons op school zien in verband met invalwerk voor verschillende groepen.

Luizencontrole
Jammer genoeg zijn we nog niet helemaal luizenvrij.
Informatie over luizen en neten, en de behandeling daartegen, is te vinden op de volgende sites:
http://www.hoofdluizen.nl/hoe-herken-je-hoofdluizen
http://www.dewaarheidoverluizen.nl/hoofdluis/

Met vriendelijke groeten,

Ellen Vermeire

Aan de ouders/ verzorgers.

Voor de derde keer gaan we op onze school  “DE GROTE REKENDAG” organiseren. Dat zal plaats vinden op donderdagochtend 2 april a.s. van 8.15 uur tot 11.45 uur. Het thema is dit jaar Meetkunde uit de kunst in de klas. De kinderen krijgen te maken met patronen, spiegelen en symmetrie, kijklijnen en perspectief. U kunt eens een kijkje nemen op  http:/onderwijs.boijmans.nl/grote-rekendag-2015.  Het grote Boijmans van Beuningen museum te Rotterdam verleent haar medewerking aan grote Rekendag.
In alle groepen worden verschillende activiteiten georganiseerd waar we wel wat hulp bij kunnen gebruiken. We stellen het erg op prijs als u ons bij deze activiteiten wilt helpen. Opgeven kan via de mail , maar ook gewoon mondeling is prima.
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten, namens alle collega’s,

Menno Veld

Beste ouders / verzorgers,

- In de bijlage vindt u ‘blokbrief 4′ van Vreedzame School. Dit blok gaat over gevoelens. Het herkennen van gevoelens en daarmee om gaan. Klik hier om het te lezen.

- Zoals u misschien al vernomen heeft van uw kind(eren); de groepen 3 t/m 8 hebben  op maandagmiddag houtbewerking van Mirjam Venema. Mirjam kan dit niet alleen, wie wil haar helpen? Het gaat voornamelijk om het helpen klaarleggen van de spullen, sjablonen tekenen op hout, het helpen bij het zagen en het verwisselen van zaagjes ;) . U kunt u aanmelden bij Mirjam of Ellen Vermeire.

Met vriendelijke groeten,
Ellen Vermeire

Beste ouders,

Dinsdag 13 januari is er een informatieavond geweest over het plan van aanpak naar aanleiding van het inspectierapport.
Om alle ouders van de juiste informatie te voorzien is in de bijlagen een brief met de gegeven informatie. Tevens hebben wij het inspectierapport toegevoegd om u zo volledig mogelijk te informeren. Als u vragen heeft kunt u terecht bij Sjoerd Huinink en Ellen Vermeire.
- hier klikken voor de ouderbrief
- hier klikken voor het inspectierapport
Met vriendelijke groeten,
Ellen Vermeire