nieuwtjes

Activiteiten

Nog drie keer naschoolse activiteiten in Bad Nieuweschans en Drieborg!

 

 

 

 

 

 

 

* Nieuwsbrief

– Beste ouders/verzorgers,
Hierbij  de Nieuwsbrief van juni-juli.
Met vriendelijke groet,
Karen van Geffen

* Continurooster

– Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren heeft de oudergeleding van de MR de door u uitgebrachte stemmen geteld en een besluit genomen. Het besluit en de toelichting vindt u in de bijgevoegde brief. Mocht u naar aanleiding van de brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Margreet Wesselink
Karen van Geffen
Sjoerd Huinink