Terug naar Nieuws

Nieuwsbrief november/december

Gepubliceerd op: , door: OBS Houwingaham
Nieuwsbrief november/december

 Hier vindt u de nieuwsbrief van november en december.

 

Lampionnenavond – Donderdag 9 november was de jaarlijkse lampionnenavond. Wat fijn dat zo veel ouders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen zijn komen kijken naar de prachtige lampionnen die de kinderen ook dit jaar weer gemaakt hadden. Het was een gezellige avond!

Schoolplein – Het is zover, we krijgen nieuwe speeltoestellen! Donderdag 30 november worden op het grote plein en op het kleuterplein nieuwe toestellen/speelmaterialen geplaatst. Op het grote plein komen bokspringpalen, nieuwe basketbalborden, gekleurde poefjes en een klim-/glijtoestel. Op het kleuterplein komt een tankstation en ook een klim-/glijtoestel. Voor het leggen van de tegels onder de glijtoestellen en het weer netjes maken van het schoolplein, zijn we op zoek naar hulp. Wilt en kunt u hiermee helpen, heel graag! Stuur een berichtje naar k.van.geffen@sooog.nl of loop even binnen. Uw hulp wordt erg gewaardeerd!

Website – De website is in een nieuw jasje gestoken en gaat vrijdag 1 december online. Graag willen we Henk Vos, die de huidige website gemaakt en bijgehouden heeft, heel hartelijk danken voor zijn inzet m.b.t de site in de afgelopen jaren. Bedankt, Henk!

Sinterklaas – Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen zaterdag is Sinterklaas aangekomen in Bad Nieuweschans. Natuurlijk brengt de Sint op dinsdag 5 december ook persoonlijk een bezoekje aan de school. Hij zal de eerste helft van de ochtend zijn tijd besteden aan de kinderen van groep 1 t/m 4. Groep 4 wordt voor deze dag samengevoegd. Aan groep 5 t/m 8 heeft Sint wat hulp gevraagd. Ze hebben lootjes getrokken. Kinderen kopen voor 5 euro een cadeautje voor hun lootje en maken een gedicht en surprise. De 5 euro kunnen de kinderen weer terugkrijgen via de ouderraad als ze het bonnetje inleveren bij de juf of meester. De ouderraad heeft het bonnetje wel echt nodig om alles met Sinterklaas te kunnen regelen, dus bewaar het bonnetje goed! Omdat het voor veel kinderen op pakjesavond wel laat kan worden, hebben we besloten de lessen woensdagochtend 6 december om 9.00 uur te laten starten. Even lekker uitslapen dus! Als dit een probleem voor u is, kunnen de kinderen natuurlijk gewoon om 8.15 uur op school terecht.

Kerstdiner – We zijn blij dat ook dit jaar Fontana  weer bereid is het kerstdiner voor school te maken! Het kerstdiner is op donderdagavond 21 december van 17.30 – 19.00 uur. We beginnen deze avond met kerstliedjes op het plein, waarbij u van harte welkom bent. Daarna gaan we naar binnen om samen te eten. Rond 19.00 uur verwachten we klaar te zijn. Wilt u uw kind voor deze avond een bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven?

Hulp gevraagd – Naast ouders/verzorgers die kunnen helpen met de tegels van het schoolplein, zoeken we ook nog hulp bij het ophalen van oud papier. Op woensdagavond 24 januari en woensdagavond 28 februari mogen we weer oud papier ophalen voor school. Dit levert altijd een leuke bijdrage op waar we nu bijvoorbeeld een deel van de speeltoestellen van kunnen betalen. Het zou erg fijn zijn als er weer ouders bereid zijn een van deze avonden te helpen. U kunt zich opgeven via de ouderraad of via k.van.geffen@sooog.nl Alvast bedankt!

Vakantieoverzicht 2019-2020

Gepubliceerd door: SOOOG
Het vakantierooster 2019-2020 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.
 

SOOOG Magazine 1e editie 2019

Gepubliceerd door: SOOOG
De uitdaging van de verandering Binnen het onderwijs zijn we elke dag bezig met ontwikkelen. Ontwikkelen gericht op de toekomst van onze leerlingen. We ontkomen er niet aan om hierbij onze focus continu te richten op de toekomst. We zien dat onze maatschappij volop in beweging is en verandert. Wat vragen deze veranderingen van ons? Van ons als leerkracht, school, organisatie, regio en Nederland? Hoe bereiden wij ons goed voor en zorgen wij dat onze leerlingen optimaal en volwaardig kunnen blijven deelnemen aan de toekomstige samenleving? Wat hebben zij daarvoor nodig aan vaardigheden en kennis? Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? 
 

OBS HOUWINGAHAM

Schoolcoördinator: Karen van Geffen

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
obshouwingaham@sooog.nl