Terug naar Nieuws

Nieuwsbrief oktober

Gepubliceerd op: , door: OBS Houwingaham
Nieuwsbrief oktober

Het laatste nieuws van onze school.  

 

Kinderboekenweek
Woensdag 11 oktober hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een zeer geslaagde kinderboekenmarkt! Veel kinderen hebben boeken verkocht en natuurlijk ook gekocht. We waren erg blij te zien dat ook veel ouders even over de boekenmarkt gelopen hebben. Schooldammen Vorige week hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een brief met opgavestrook meegekregen voor het schooldammen en het schooldamtoernooi. Ook de kinderen uit Drieborg hebben deze brief gekregen. Als uw kind toch mee wil doen met dammen, maar het briefje niet ingeleverd heeft, wilt u dit dan z.s.m. laten weten aan de leerkracht?

Lampionnenavond
Nog even en het is weer Sint Maarten! Wij nodigen u van harte uit om alle lampionnen te komen bewonderen op onze lampionnenavond. Deze is op donderdagavond 9 november van 18.00 – 19.00 uur.

Sinterklaasbank
Graag willen wij de Sinterklaasbank onder uw aandacht brengen. De Sinterklaasbank maakt al sinds 2006 kinderen blij met een zelf gewenst cadeau. De Sinterklaasbank is er voor kinderen, die met hun ouders(s) op of rond de armoedegrens leven. School kan gezinnen die om welke reden dan ook buiten de boot vallen bij hulpverleningsinstanties opgeven voor de Sinterklaasbank. Het gaat hier om gezinnen die financieel gezien geen enkele ruimte hebben doordat zij geen aanspraak kunnen maken op b.v. de voedselbank en/of andere instanties zoals stichting leergeld etc. Mocht u gebruik willen maken van de Sinterklaasbank en valt u binnen de doelgroep, dan kunt u dit aangeven bij juf Francisca of juf Karen.

Briefje ouderbijdrage
Aan het begin van het jaar heeft u van de ouderraad een brief gekregen over het schoolgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. Hierbij zat een strookje dat op school weer ingeleverd zou moeten worden. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, zou u dit dan alsnog willen doen?

Schoolfruit
Ook dit jaar mogen we weer meedoen met het EU-schoolfruitproject! Twintig weken lang krijgen de kinderen drie keer per week een stuk fruit of groente op school. Het schoolfruit begint in de week van 13 november.

Waarom EU- schoolfruit?
-Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente. -Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor.

-Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen.

-Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

-Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de verschillende soorten fruit en groente.

-Het kan helpen om overgewicht te voorkomen.

-Een gezonde school presteert beter.

Downloads

Nieuwsbrief oktober (PDF)

Bekijk ook

Vakantieoverzicht 2019-2020

Gepubliceerd door: SOOOG
Het vakantierooster 2019-2020 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.
 

SOOOG Magazine 1e editie 2019

Gepubliceerd door: SOOOG
De uitdaging van de verandering Binnen het onderwijs zijn we elke dag bezig met ontwikkelen. Ontwikkelen gericht op de toekomst van onze leerlingen. We ontkomen er niet aan om hierbij onze focus continu te richten op de toekomst. We zien dat onze maatschappij volop in beweging is en verandert. Wat vragen deze veranderingen van ons? Van ons als leerkracht, school, organisatie, regio en Nederland? Hoe bereiden wij ons goed voor en zorgen wij dat onze leerlingen optimaal en volwaardig kunnen blijven deelnemen aan de toekomstige samenleving? Wat hebben zij daarvoor nodig aan vaardigheden en kennis? Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? 
 

(TOP)sporttraject tussen SOOOG en Abiant Lycurgus

Gepubliceerd door: SOOOG
Na FC Groningen en Donar heeft SOOOG dit schooljaar de sportieve samenwerking gezocht met Abiant Lycurgus. Het doel van onze samenwerking is onze leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 wederom een (TOP)sportbeleving te bieden. Dit schooljaar staat volleybal centraal. 
 

OBS HOUWINGAHAM

Schoolcoördinator: Karen van Geffen

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
obshouwingaham@sooog.nl