Ouderraad

De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen. Belangrijke taken van de ouderraad zijn het bevorderen van de interesse van de ouders voor de school, het meehelpen en zelfstandig organiseren van allerlei activiteiten en het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de directie.

Samenstelling ouderraad

  • Ali Schortinghuis , voorzitter
  • Andrea Abels , penningmeester
  • Aleida van der Ploeg 
  • Anna Jager
  • Manila Samadi
  • Hilde Brouwer
  • Marcella van Bunnik

De ouderraad doet jaarlijks een beroep op een groot aantal andere ouders die zich hebben opgegeven om, als het nodig is, een handje te helpen.

OBS HOUWINGAHAM

Schoolcoördinator: Anja Korteweg

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
obshouwingaham@sooog.nl