Ouderraad

De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen. Belangrijke taken van de ouderraad zijn het bevorderen van de interesse van de ouders voor de school, het meehelpen en zelfstandig organiseren van allerlei activiteiten en het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de directie.

Samenstelling ouderraad    

  • Penningmeester:   Minne Bonnema
  • Lid:                         Marcel Dijk
  • Lid:                         Nathalie Kappert
  • Lid:                         Dominika Lokken

De ouderraad doet jaarlijks een beroep op een groot aantal andere ouders die zich hebben opgegeven om, als het nodig is, een handje te helpen.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum HOUWINGAHAM

Directeur: Anja Korteweg

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
kchouwingaham@sooog.nl