Over ons

Veiligheid
Kindcentrum Houwingaham moet voor kinderen een veilige plek zijn. Je veilig voelen is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. We vinden het belangrijk dat de kinderen respectvol gedrag te leren. Kinderen mogen verschillen, maar aan de omgang met elkaar stellen we hoge eisen. Hiervoor is structurele aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling nodig en zoeken we de samenwerking met ouders. Daarom zijn wij een Vreedzame School.

Burgerschap
Wij zijn de basisschool van Bad Nieuweschans. We vinden het belangrijk dat kinderen een actief betrokken zijn bij het dorp waarin ze leven. De school geeft hierin het goede voorbeeld. We zijn actief betrokken bij activiteiten in Bad Nieuweschans en initiatieven vanuit het dorp nemen we op in ons activiteitenaanbod.

Talentontwikkeling
We willen alle kinderen uit Bad Nieuweschans een goede plek bieden, daartoe richten wij ons onderwijs in. We hebben aandacht voor de leerling die extra aandacht nodig heeft, maar ook voor de leerling die meer uitdaging aankan. We vinden het belangrijk dat kinderen een goede basis hebben op het taal- en rekengebied, maar ook dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hiermee houden we rekening bij het inrichten van ons lesprogramma. Ouderhulp bij deze activiteiten vinden we zeer waardevol.

Samenwerken
Het sociale aspect binnen het leren is zeer belangrijk op onze school. Kinderen leren van en met elkaar. We gebruiken coöperatieve werkvormen en de kinderen leren spelenderwijs samenwerken. Om te komen tot goed samenwerken leren we de leerlingen zelfstandig werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. In onze lessen staat het leerdoel voorop, niet het verwerkingsmateriaal.

Plezier
We vinden het belangrijk dat kinderen én leerkrachten met plezier naar school gaan. De start hiervan is de leerkracht die zin heeft om met de kinderen er een mooie dag van te maken!
 

Kindcentrum Houwingaham: daar kun je veilig je talenten ontwikkelen!

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum HOUWINGAHAM

Directeur: Anja Korteweg

Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans
0597-521616
kchouwingaham@sooog.nl